Naše ciele

Cieľom nášho občianskeho združenia je rozvoj a podpora bojového umenia Aikidó, jeho fyzických a duševných aspektov. Naším cieľom je tak isto spolupráca s ostatnými klubmi a združeniami, ktoré sa zaoberajú týmto bojovým umením. Vytvárame priestor a možnosti aby ľudia, ktorí chcú cvičiť, mali príležitosť, partnerov na cvičenie a bezpečný priestor.
Aikidó sa snažíme sprístupniť všetkým vekovým kategóriám od mládeže až po dospelých. Či už je to na pravidelných trénigoch alebo víkendových seminároch, ktoré organizujeme, buď samostatne alebo v spolupráci s inými klubmi a združeniami.
Ponúkame tak isto špecializovanú výuku teórie, praktických cvičení aj relaxačných techník založených na princípoch aikidó so zameraním na sebaochranu, sebaobranu a riešenie krízových situácií.
Snažíme sa aby každá naša činnosť bola v súlade s duchom filozofie aikidó.


Comments