Aktuality‎ > ‎

Reálna sebaobrana u nás!

uverejnené 13. 1. 2015, 13:47 používateľom Duch Dojo
Rozširujeme naše odborné znalosti a skúsenosti smerom k reálnej sebaobrane, skutočným útokom a sebaobrane použitelnej pri skutočnom napadnutí. Tieto tréningy sú založené na overených paradigmách reálnej sebaobrany nie sú obyčajnou aplikáciou techník aikido alebo iných bojových systémov. Viac o týchto našich aktivitách nájdete na stránkach Reálnej sebaobrany Košice (www.rbsd.sk)
Comments