FAQs

Často kladené otázky:


Mám záujem vyskúšať si aikidó vo vašom klube. Čo mám spraviť?


Aké predpoklady musím spĺnať ak chcem začať cvičiť aikidó vo vašom klube?

Ako sa hovorí, aikidó je otvorené všetkým vekovým kategóriám. Momentálne z organizačných dôvodom je spodná veková hranica pre cvičenie v našom klube stanovená na 14-15 rokov. Jediným predpokladom pre začatie cvičenia je dobré fyzické a duševné zdravie potvrdené vaším všeobecným lekárom v prípade mladistvých cvičencov písomný súhlas rodiča s cvičením.

Čo si mám priniesť na prvý tréning?

Pokiaľ vlastníte kimono z iného bojového umenia, kľudne si ho prineste. Inak stačí ak budete na začiatok cvičiť v tričku s dlhým rukávom a dlhých teplákoch. Cvičí sa na boso, prípadne v ponožkách. Odporúčame Vám aby ste si priniesli aj prezúvky na pohyb v priľahlých priestoroch a tak isto aby ste si priniesli uterák a mydlo. Pred každým cvičením si umývame chodidlá, kedže na žinenke sa cvičí na boso. 

Čo sa ako začiatočník u vás naučím?

Pre úplných začiatočníkov poskytujeme výuku základov aikidó ako bojového umenia. Základy pozostávajú zo základnej pohybovej a duševnej prípravy, základy pádov, postojov a časti základných techník. Časť každého tréningu je venovaná aj aplikácií naučených základov v jednoduchých sebaobranných situáciách, tak aby ste boli schopný aspoň časť z toho čo sa naučíte na tréningu zužitkovať v bežnom živote a nie len v sebaobranných situáciách.

Som pokročilý cvičenec aikidó(alebo iného bojového umenia) z iného klubu (organizácie), môžem si prísť ku vám zacvičiť?

Samozrejme. Radi si vymieňame skúsenosti s pokročilími cvičencami z iných klubov, miest a bojových umení. Naše dódžó je otvorené pre všetkých, ktorí majú otvorené srdcia.

Chcem sa naučiť sebaobranu. Je na to vhodné aikidó? 

Ak máte záujem naučiť sa sebaobranu, učte sa sebaobranu. Ak sa chcete naučiť aikidó, učte sa aikidó :-) Samozrejme je možné využiť techniky a princípy aikidó aj v sebaobrane. Je to len jedna z oblastí kde sa zručnosti naučené v našom klube môžu uplatniť. Keďže sme si vedomí rozdielov medzi aplikovanými technikami a technikami aikidó cvičenými v bezpečných podmienkach je v našom klube výuka zameraná aj smerom na riešenie krízových sebaochranných/sebaobranných a situácií. 

Ako zistím či váš (alebo akýkoľvek iný klub alebo škola bojových umení) je dôveryhodný?

Zaujímavý článok s dobrými radami hlavne pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých ohľadom tejto témy nájdete na webe bojovaumeni.czComments